Hengitys on merkittävä työväline, jolla voidaan vaikuttaa laajasti ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Kävin Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen kevään 2014 aikana. Kouluttajina toimivat Maila Seppä ja Minna Martin. Lähtökohta on psykofyysinen eli kehon ja mielen, fyysisen ja psyykkisen olemuksen huomioonottamista hengittämisessä.

Hengityksen säätely kehittyy vuorovaikutuksessa ja jo varhainen vuorovaikutus on merkityksellinen. Ihminen hengittää siten kuin on suhteessa elämään - elämään omassa itsessään, läsnäolossa ja vuorovaikutuksessa elämään ympärillään. Hengitys on erinomainen väline tutustua omaan itseen ja rakentaa uudenlaista vuorovaikutusta.

Jännittäminen, pelot, ahdistus ja kipu vaikuttavat hengitykseemme, mutta hengityksellä voidaan myös saada tilaa sietää ja tasapainottaa kyseisiä tiloja. Hengitysterapia on liikettä kehosta mieleen ja mielestä kehoon.

Psykofyysisessä hengitysterapiassa on lupa antaa mielen liikkua ja olla utelias, ihmetellä olemista, tilaa, rajoja. Siinä harjoitellaan ja opetellaan tunnistamaan uloshengitystä ja sisäänhengitystä, hellittämistä ja taukoa, vastaanottamista ja itselle antamista.

 

Meditaatio, mielikuvat ja läsnäolo

Olen itse löytänyt itsetuntemusta, levollisuutta ja rauhaa meditaation avulla ja voin lämpimästi suositella sitä kaikille.

On asioita, joita on vaikea pukea sanoiksi. On asioita, joita on vaikea kohdata. Mielikuvat ja toisen läsnäolo kuin myös läsnäolo omassa itsessä mahdollistavat sisäisen maailman suljettujen tilojen löytymisen ja turvallisen avaamisen.

Pyrin kaikessa työssäni sallimaan levollisuudelle mahdollisuuden ja muutokselle tilaa.